Kuiz shqip nga Hartografia!

Kuiz diturie nga lenda e Hartografis, pytje te shumta rreth hartave topografike dhe hartave te tjera.