Percaktimi i lindjes dhe Perendimit te Diellit

Percaktimi i ores nga pozicioni i diellit dhe yjeve

si llogaritet lindja dhe perendimi i diellit me ane te formules?

Llogaritjet astronomike për pikqëndrimin tuaj.

Gjatsia Gjeografike Grad
Gjërsia Gjeografike Grad
Dita. Muaji. Viti . .
Ora. Minuti. Sekondi ::
Diferenca Kohore me Greenwich h
1 h =Koha Dimrore, 2 h = Koha Verore
deltaT sek
Data Juliane Ditë
Greenwich Koha Yjore GMST h
Koha Yjore Lokale LMST h
Distanca e Diellit (nga Qendra e Globit) km
Distanca e Diellit (nga Vezhgusi) km
Gjatsia e Ekliptikes se Diellit Grad
Rektaszension i Diellit h
Deklinationi i Diellit Grad
Azimuti i Diellit Grad
Lartesia e Diellit mbi Horizont Grad
Perimetri i Diellit '
Mengjesi Astronmik h
Mengjesi Nautik h
Mengjesi Civil h
Lindja e Diellit h
Kulminacioni i Diellit h
Perendimi i Diellit h
Mbramja Civile h
Mbramja Nautike h
Mbramja Astronomike h
Shenja e Shtazve
Distanca e Hënës (nga qendra e Globit) km
Distanca e Hënës (nga Vezhgusi) km
Gjatsia e Ekliptikes se Hënës Grad
Gjërsia e Ekliptikes se Hënës Grad
Rektaszensioni i Hënës h
Deklinationi i Hënës Grad
Azimuti i Hënës Grad
Lartesia e Hënës mbi Horizont Grad
Perimetri i Hënës '
Lindja e Hënës h
Kulminatcioni i Hënës h
Perendimi i Hënës h
Faza e Hënës
Mosha e Hënës Grad
Faza Hënore
Shenja e Hënës