Bačka Palanka, JNA,Bođani, Vajska, Erdut,Bač, Deronje, Karavukovo,Vukovar, Sotin,Plavna, Opatovac,Selenca, Ratkovo,Silbaš, Parage, Pivnice,Mladenovo, Obrovac, Tovariševo,Gajdobra,Nijemci, Ilča, Berak,Šid, Tovarnik, Lovas,Lipovac, Apševci, Podgrađe,Morović, Adaševci, Šid,Berkasovo, Sot, Bapska, Ilok,Ljuba, Vizić, Neštin,Kukujevci, Gibarac,Kuzmin, Bingula, Erdevik.

Topografska Karta Bačka Palanka 1:25000

JNA Bačka Palanka

Bačka Palanka 1

Bođani, Vajska, Erdut.

JNA TK 25000

Bačka Palanka 2

Bač, Deronje, Karavukovo.

TK Srbije

Bačka Palanka 3

Vukovar, Sotin.

TK 25000 JNA

Bačka Palanka 4

Plavna, Opatovac.

TK Backa Palanka 25000

Bačka Palanka 5

Selenca, Ratkovo.

Topografske Karte Srbije 1:25000

Bačka Palanka 6

Silbaš, Parage, Pivnice.

Topografske Karte Srbije 1:25000

Bačka Palanka 7

Mladenovo, Obrovac, Tovariševo.

Topografske Karte Srbije 1:25000

Bačka Palanka 8

Bačka Palanka, Gajdobra.

Topografske Karte Srbije 1:25000

Bačka Palanka 9

Nijemci, Ilča, Berak.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Šid

Bačka Palanka 10

Šid, Tovarnik, Lovas.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Šid

Bačka Palanka 11

Lipovac, Apševci, Podgrađe.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Šid

Bačka Palanka 12

Morović, Adaševci, Šid.

Topografske Karte Hrvatske 1:25000 Šid

Bačka Palanka 13

Berkasovo, Sot, Bapska, Ilok.

Topografske Karte Hrvatske 1:25000 Šid

Bačka Palanka 14

Ljuba, Vizić, Neštin.

Topografske Karte Hrvatske 1:25000 Šid

Bačka Palanka 15

Kukujevci, Gibarac.

Topografske Karte Hrvatske 1:25000 Šid

Bačka Palanka 16

Kuzmin, Bingula, Erdevik.