Bor,Bukova Glava,Donji Milanovac, Rudna Glava, Crnajka, Klokočac,Miroč,Urovica, Brza Palanka,Štubik,Vidrovac, Jabukovac,Krivel, Gornjane,Luka, Deli Jovan,Brestovac,Slatina, Donja Bela Reka,Sikole, Popovica,Rečka, Brestovac, Karbulovo,Rgotina, Koprivnica, Salaš,Tabakovac, Brusnik.

Topografska Karta Bor 1:25000

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 1.

Bukova Glava.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 2

D. Milanovac.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 3

Rudna Glava.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 4

Crnajka, Klokočac.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 5

Miroč.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 6

Urovica, Brza Palanka.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 7

Štubik.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 8

Vidrovac, Jabukovac.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 9

Krivel, Gornjane.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 10

Luka, Deli Jovan.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 11

Brestovac, Bor.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 12

Slatina, Donja Bela Reka

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 13

Sikole, Popovica.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 14

Rečka, Brestovac, Karbulovo.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 15

Rgotina, Koprivnica, Salaš.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Bor

Bor 16

Tabakovac, Brusnik.