Prizeren, Kramovik, Orahovac, Bistražin, Velika Kruša, Tumićina, Crnoljevo, Suva Reka, Mušutište, Paštrik, Koritinik, Dragaš, Mušnikovo, Vešala, Tetovo.

Topografska Karta Prizeren 1:25000

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 1

Kramovik.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 2

Orahovac.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 3

Bistražin.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 4

Velika Kruša.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 5

Tumićina.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 6

Crnoljevo.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 7

Suva Reka.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 8

Mušutište.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 9

Paštrik.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 10

Prizren zapad.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 11

Koritinik.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 12

Dragaš.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizeren 13

Prizren istok.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizeren 14

Mušnikovo.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizeren 15

Vešala.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Prizeren

Prizren 16

Tetovo.