Skadar, Skadarsko Jezero.

Topografska Karta Skadar 1:25000

Topografske Karte  albanije 1:25000 skadarsko jezero

Skadar

Skadar.