Vršac, Miletičevo, Dužine, Kupinik, Veliki Gaj, Soka, Margita, Plandište, Ban. Karlovac, Nikolinci, Uljma, Vlajkovac, Pavliš, Mali Žam, Markovac, Gudurica, Vojvodinci, Kuštilj, Jablanka, Sošica.

Topografska Karta Vršac 1: 25 000

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 1

Miletičevo, Dužine.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 2

Kupinik, Veliki Gaj, Soka.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 3

Margita, Plandište.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 4

Ban. Karlovac, Nikolinci.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 5

Uljma, Vlajkovac, Pavliš.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 6

Vršac Sever, Mali Žam .

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 7

Markovac, Gudurica .

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 8

Vojvodinci, Vršac Jug .

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac 9

Kuštilj, Jablanka, Sošica .