Download Touratech QV4 & Irfanview Software

Irfanview Free

Irfanview është një Grafik-program i vogel, kompakt dhe shumë i shpejt, Irfanview është i vetmi program i cili është në gjendje që ti hap dhe ti konverotj të gjitha llojet grafikave në formate të ndryshme!
Si shebmull konkret marrim formatin e ECW, të gjitha Hartat që i downlodoni në kët Website janë në kët format, pra nëse doni ta hapni kët format me ndonjë program tjeter, përpos me irfanview nuk do të keni sukses.
Së pari instalone Irfanview setup, pastaj Irfanview plugins. Shiqoni disa Screenshots se si hapet një faile, respektivisht si konvertohet në ndonjë format tjeter

Touratech QV4 30 ditë Testversion

Touratech QV është një GPS Software. Me kët program mundeni të përpiloni Turne duke importuar waypoints, po ashtu ky Program i lexon të gjitha gjurmët që merr nga GPS, dhe mundëson navigacion në kohë reale mbi Tokë, Ujë dhe Ajrë. Touratech apo QuoVadis aktualisht me version 7, mbështet kalibrimin e të gjitha llojeve të Hartave dhe funksion vetëm në platformen Windows PC.
Më poshtë kam pregaditur disa Tutoriala se si mund ta shfrytëzoni sa më mir kët Program.

Tutorials :