topografska karta makedonije 25000 JNA  Kriva Palanka