Vijat e kuqe paraqesin vendet deklinacion pozitiv, ndersa Vijat e kalterta paraqesin vendet deklinacion negativ, gjersa Vijat e gjelberta paraqesin vendet me deklinacion zero.

izogonete agonet