Izogonet jane vija të cilat kanë Deklinacion të njejt ! Agonet janë vija të cilat kanë Deklinacionin 0

izogonet