Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Cili është Ishulli më i madh në Botë ?

Printo Artikullin Email shokut
5.00

Me 2.130800 km² Grenlanda është ishulli më i madhë në Botë, Grenlanda është një Provinc e Mbretris së Danimarkës.
Grenlanda ka dendësin më të ulët të popullsisë në Botë, Grenlanda ka depozitat më të mëdha të akullit në tër Globin të cilat arrijn trashsin deri në 3400 m.
Nëse një ditë e gjithë shtresa e akullit të Grenlandës shkrihet, niveli i ujit do të rritet gjashtë deri në shtatë metra në të gjithë botën.

Ishujt më të mdhej në Botë
Rënditja Emri Sipërfaqja Shteti
1  Grenlanda  2.130800 km²  Danimarka
2 Newguinea 785753 km² Papua Newguinea
3 Borneo 743330 km²  Indonezia
4 Madagaskar 586427 km² Madagaskar
5 Ishulli Baffin 507451 km² Kanada

 

Cili është Ishulli më i madh në Botë ?

Me 2.130800 km² Grenlanda është ishulli më i madhë në Botë, Grenlanda është një Provinc e Mbretris së Danimarkës.
Grenlanda ka dendësin më të ulët të popullsisë në Botë, Grenlanda ka depozitat më të mëdha të akullit në tër Globin të cilat arrijn trashsin deri në 3400 m.
Nëse një ditë e gjithë shtresa e akullit të Grenlandës shkrihet, niveli i ujit do të rritet gjashtë deri në shtatë metra në të gjithë botën.

Ishujt më të mdhej në Botë
Rënditja Emri Sipërfaqja Shteti
1  Grenlanda  2.130800 km²  Danimarka
2 Newguinea 785753 km² Papua Newguinea
3 Borneo 743330 km²  Indonezia
4 Madagaskar 586427 km² Madagaskar
5 Ishulli Baffin 507451 km² Kanada