Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka paraqesin Izobatet ?

Printo Artikullin Email shokut
4.00

Izobatet janë vija të cilat i bashkojnë pikat me thellësi të njëjtë të ujërave kudo që paraqiten.

Izobatet izobatet

Çka paraqesin Izobatet ?

Izobatet janë vija të cilat i bashkojnë pikat me thellësi të njëjtë të ujërave kudo që paraqiten.

Izobatet izobatet