Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Sa larg është Hëna nga Toka ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Distanca mesatare në mes Tokës dhe Hënës është 384403 km, Orbita e Hënës është relativisht jo rrethore gjë që edhe ndryshon distanca në mes Hënës dhe Tokës distanca maksimale është 406740 km, ndërsa distanca minimale është 356410 km.

Sa larg është Hëna nga Toka ?

Distanca mesatare në mes Tokës dhe Hënës është 384403 km, Orbita e Hënës është relativisht jo rrethore gjë që edhe ndryshon distanca në mes Hënës dhe Tokës distanca maksimale është 406740 km, ndërsa distanca minimale është 356410 km.