Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çfarë Temperaturash mbretrojn në Hënë ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Diferenca  e Temperaturës në Hënë është  jashtëzakonshme. Gjatë Ditës Temperatura në sipërfaqëne e epërme të  Hënës arrin mbi 100 °C, ndërsa gjatë Natës temperaturat zbresin deri në -150 °C.  Temperaturat maksimale në Hënë arrijn deri në 123 gradë Celsius, ndersa Temperaturat më të ulëta  arrijn deri në minus 233 gradë Celsius.
Arsyeja kryesore  për këto dallime ekstreme të Temperaturës është mungesa e një Atmosfere në Hëne, ngrohja e sipëfaqës së Hënës nuk shpërndate njësoj si në Tokë, por sipërfaqja e saj nxehet menjëher, pastaj gjatë Natës kjo ngrohje humb në Univers.
Arsyja  tjetër pse në Hënë ekzistojn kësi lloj temperaturash diferente është se Dita dhe Nata në Hënë janë mjaft të gjata, sepse Hëna gjatë rrotullimit të saj rreth Tokës bën një muaj, dhe brenda kësaj periudhe ajo arrin të rrotullohet rreth boshtit të vet vetëm një herë.

Çfarë Temperaturash mbretrojn në Hënë ?

Diferenca  e Temperaturës në Hënë është  jashtëzakonshme. Gjatë Ditës Temperatura në sipërfaqëne e epërme të  Hënës arrin mbi 100 °C, ndërsa gjatë Natës temperaturat zbresin deri në -150 °C.  Temperaturat maksimale në Hënë arrijn deri në 123 gradë Celsius, ndersa Temperaturat më të ulëta  arrijn deri në minus 233 gradë Celsius.
Arsyeja kryesore  për këto dallime ekstreme të Temperaturës është mungesa e një Atmosfere në Hëne, ngrohja e sipëfaqës së Hënës nuk shpërndate njësoj si në Tokë, por sipërfaqja e saj nxehet menjëher, pastaj gjatë Natës kjo ngrohje humb në Univers.
Arsyja  tjetër pse në Hënë ekzistojn kësi lloj temperaturash diferente është se Dita dhe Nata në Hënë janë mjaft të gjata, sepse Hëna gjatë rrotullimit të saj rreth Tokës bën një muaj, dhe brenda kësaj periudhe ajo arrin të rrotullohet rreth boshtit të vet vetëm një herë.