Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Sa shpejt rrotullohet Hëna rreth Tokës dhe në çfarë drejtimi?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Hëna rrotullohet rreth Tokës me një shpejtësi prej 1 km/s, respektivisht 3600 km/h. Hëna rrotullohet rreth Tokës në të kundërtën e akrepave të Orës.

Hëna rrotullohet rreth Tokes me një shpejtësi prej 3600 km/h shpejtesia e  henes rreth tokes

Sa shpejt rrotullohet Hëna rreth Tokës dhe në çfarë drejtimi?

Hëna rrotullohet rreth Tokës me një shpejtësi prej 1 km/s, respektivisht 3600 km/h. Hëna rrotullohet rreth Tokës në të kundërtën e akrepave të Orës.

Hëna rrotullohet rreth Tokes me një shpejtësi prej 3600 km/h shpejtesia e  henes rreth tokes