Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çfarë temperature mbretron në Planetin Merkur ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Për shkak të afërsisë së madhe të Diellit dhe mungesës së një atmosferë, Merkuri është planeti me luhatjet më të mëdha të temperaturës në të tër  sistemin diellor.
Ato ndryshojnë nga rreth minus 170 gradë Celsius gjatë  Natës, ndërsa gjatë Ditës temperatura arrin më shumë se 420 gradë Celsius.

Temperatura gjatë Ditës varet po ashtu se sa larg gjendet Merkuri nga Dielli, Merkuri ka një orbit jorrethore, kështu që distanca nga Dielli luhatet prej 46 milion kilometra deri në 70 milion kilometra, pra sa më afër që gjendet Merkuri nga Dielli, aq më e lartë është Temperatura gjatë Ditës në Planetin Merkur.

Çfarë temperature mbretron në Planetin Merkur ?

Për shkak të afërsisë së madhe të Diellit dhe mungesës së një atmosferë, Merkuri është planeti me luhatjet më të mëdha të temperaturës në të tër  sistemin diellor.
Ato ndryshojnë nga rreth minus 170 gradë Celsius gjatë  Natës, ndërsa gjatë Ditës temperatura arrin më shumë se 420 gradë Celsius.

Temperatura gjatë Ditës varet po ashtu se sa larg gjendet Merkuri nga Dielli, Merkuri ka një orbit jorrethore, kështu që distanca nga Dielli luhatet prej 46 milion kilometra deri në 70 milion kilometra, pra sa më afër që gjendet Merkuri nga Dielli, aq më e lartë është Temperatura gjatë Ditës në Planetin Merkur.