Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

2/3 e sipërfaqes së Tokës janë të mbuluara me ujë, mirpo sa është përqindja e ujit në masën e përgjithshme të Planetit Tokë ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Për sa i përket masës së përgjithshme të tokës, Uji ka një pjesë shumë të vogël: vetëm rreth 0.02 për qind e masës së Tokës.

2/3 e sipërfaqes së Tokës janë të mbuluara me ujë, mirpo sa është përqindja e ujit në masën e përgjithshme të Planetit Tokë ?

Për sa i përket masës së përgjithshme të tokës, Uji ka një pjesë shumë të vogël: vetëm rreth 0.02 për qind e masës së Tokës.