Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Në cilin drejtim rrotullohet Toka rreth boshtit të vet, dhe si arrin një avion në destinacion e caktuar, kur dihet se shpejtësia e rotacionit të Tokës është më e madhe se shpejtësia e aeropalnave civil.

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Toka rrotullohet në drejtim të kundërt të akrepave të orës, pra nga perendimi në lindje, por si është e mundur që një avion të arrin në destinacionin e duhur, derisa Toka rrotullohet në drejtim të kundërt, po ashtu Toka lëviz më shpejt se avioni !!! Këtu duhet cekur se nuk rrotullohet vetëm sipërfaqja e tokës dhe oqeanet, por me gjithë të rrotullohet edhe ajri (Atmosfera) në të cilin fluturon Avioni, pra i tër Planeti rrotullohet rreth boshtit të vetë.

Rotacioni i Tokes rreth boshtit rotacioni i tokes

Në cilin drejtim rrotullohet Toka rreth boshtit të vet, dhe si arrin një avion në destinacion e caktuar, kur dihet se shpejtësia e rotacionit të Tokës është më e madhe se shpejtësia e aeropalnave civil.

Toka rrotullohet në drejtim të kundërt të akrepave të orës, pra nga perendimi në lindje, por si është e mundur që një avion të arrin në destinacionin e duhur, derisa Toka rrotullohet në drejtim të kundërt, po ashtu Toka lëviz më shpejt se avioni !!! Këtu duhet cekur se nuk rrotullohet vetëm sipërfaqja e tokës dhe oqeanet, por me gjithë të rrotullohet edhe ajri (Atmosfera) në të cilin fluturon Avioni, pra i tër Planeti rrotullohet rreth boshtit të vetë.

Rotacioni i Tokes rreth boshtit rotacioni i tokes