Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Pse në Ekuator nuk vrehen Stinët e vitit ?

Printo Artikullin Email shokut
5.00

Stinët e vitit si: Pranvera, Vera, Vjeshta dhe Dimri shkatohen për shkak të boshtit të pejrrët që ka Toka, Toka duke u rrotulluar rreth Diellit ngrohet jo njësoj nga Dielli varësisht nga Gjërsia Gjeografike. Në Ekuator pjerrtësia e boshtit të Tokës nuk luan kurfarë roli, Ditët dhe Netët janë  gjatë tër vitit të barabarta nga 12 orë. Me një fjalë vendet që shtrihen përgjat Ekuatorit nuk përjetojn ndrrimin e Stinëve mirpo edhe në Ekuator Moti nuk është  gjith njësoj gjatë një viti. Në Ekuator dallohen dy lloj sezonash, Sezona e reshjeve dhe Sezona e thatë.

Pse në Ekuator nuk vrehen Stinët e vitit ?

Stinët e vitit si: Pranvera, Vera, Vjeshta dhe Dimri shkatohen për shkak të boshtit të pejrrët që ka Toka, Toka duke u rrotulluar rreth Diellit ngrohet jo njësoj nga Dielli varësisht nga Gjërsia Gjeografike. Në Ekuator pjerrtësia e boshtit të Tokës nuk luan kurfarë roli, Ditët dhe Netët janë  gjatë tër vitit të barabarta nga 12 orë. Me një fjalë vendet që shtrihen përgjat Ekuatorit nuk përjetojn ndrrimin e Stinëve mirpo edhe në Ekuator Moti nuk është  gjith njësoj gjatë një viti. Në Ekuator dallohen dy lloj sezonash, Sezona e reshjeve dhe Sezona e thatë.