Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Sa është e rëndë toka?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Masa e Tokës është 5,974 · 1024 kg, apo 5,974,000,000,000,000,000,000,000 kg

Pesha e Tokës pesha e tokes

Sa është e rëndë toka?

Masa e Tokës është 5,974 · 1024 kg, apo 5,974,000,000,000,000,000,000,000 kg

Pesha e Tokës pesha e tokes