Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çfarë roli luan shtresa e Ozonit ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Shtresa e Ozonit në atmosferën ton gjendet në mes 12 - 50 km lartësi mbi sipërfaqën e Tokës.
Koncentrimi maksimal i ozonit është rreth 25 kilometra. Rëndësia e shtresës së ozonit për jetën në tokë është shumë e madhe. Ajo na mbron pikërisht kundër rrezatimit UV nga Dielli. Shumë nga ky rrezatim mund të shkaktojë p.sh. kancer të lëkurës.

Shtresa e Ozonit shtresa e ozonit

Çfarë roli luan shtresa e Ozonit ?

Shtresa e Ozonit në atmosferën ton gjendet në mes 12 - 50 km lartësi mbi sipërfaqën e Tokës.
Koncentrimi maksimal i ozonit është rreth 25 kilometra. Rëndësia e shtresës së ozonit për jetën në tokë është shumë e madhe. Ajo na mbron pikërisht kundër rrezatimit UV nga Dielli. Shumë nga ky rrezatim mund të shkaktojë p.sh. kancer të lëkurës.

Shtresa e Ozonit shtresa e ozonit