Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Sa kilometra bën Toka gjatë rrotullimt rreth Diellit ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Ekliptika e Tokës nuk është komplet rrethore, por më shumë i ngjan një rrethi se një ellipsoidi. Distanca mesatare e Tokës nga Dielli është 150 milion kilometra, se si llogaritet perimetri i rrethit me siguri ju kujtohet formula nga trigonometria formula per perimetrin e rrethit  pi= 3,1415  ndërsa r-rrezja, në kët rast rrezja është 150, pra  2·3,1415=6,283·150=942
Pra Toka kalon mbi 942 milion kilometra  në vitë me një shpejtësi mesatare prej 29km/s  gjatë rrugtimit të saj rreth Diellit.

Sa kilometra bën Toka gjatë rrotullimt rreth Diellit ?

Ekliptika e Tokës nuk është komplet rrethore, por më shumë i ngjan një rrethi se një ellipsoidi. Distanca mesatare e Tokës nga Dielli është 150 milion kilometra, se si llogaritet perimetri i rrethit me siguri ju kujtohet formula nga trigonometria formula per perimetrin e rrethit  pi= 3,1415  ndërsa r-rrezja, në kët rast rrezja është 150, pra  2·3,1415=6,283·150=942
Pra Toka kalon mbi 942 milion kilometra  në vitë me një shpejtësi mesatare prej 29km/s  gjatë rrugtimit të saj rreth Diellit.