Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çfarë shtrirje kanë unazat e Saturnit ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Saturni nuk ka vetëm, një unazë por ka një numer të madh sistemesh unazore, supozohet se Saturni ka rreth  100.000 unaza.
Unazat përbëhen nga copa shkëmbinjësh dhe grimca të akullit të cilat rrotullohen rreth Saturnit. Unaza e brendshme (Unaza-D) fillon prej 7000 kilometra mbi sipërfaqëne Saturnit, ndërsa Unaza e jashtme (Unaza-A) shtrihet prej 61000 km deri në 75000 km mbi sipërfaqen e Saturnit.

Unazat e Saturnit unazat e saturnit

Çfarë shtrirje kanë unazat e Saturnit ?

Saturni nuk ka vetëm, një unazë por ka një numer të madh sistemesh unazore, supozohet se Saturni ka rreth  100.000 unaza.
Unazat përbëhen nga copa shkëmbinjësh dhe grimca të akullit të cilat rrotullohen rreth Saturnit. Unaza e brendshme (Unaza-D) fillon prej 7000 kilometra mbi sipërfaqëne Saturnit, ndërsa Unaza e jashtme (Unaza-A) shtrihet prej 61000 km deri në 75000 km mbi sipërfaqen e Saturnit.

Unazat e Saturnit unazat e saturnit