Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Sa Hëna posedon planeti Neptun ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Neptuni është planeti më i largët nga Dielli në tër sistemin tonë Diellor. Neptuni numron deri më sot 13 Hëna. Tritoni është Hëna më e madhe  e Neptunit, kjo Hënë u zbulua nga mesi i shekullit 19, ndërsa në vitin 1949 u zbulua Hëna e dytë e Neptunit e cila u emrua si Nereid, më vonë u zbuluan edhe Hëna të tjera nga anija kozmije voyager 2 në vitin 1989. Hënat e fundit të këtij Planeti u zuluan në vitin 2002-2004.

Orbita e Hënës Triton, njëherit Hëna më e madhe e Neptunit Hena Triton

Sa Hëna posedon planeti Neptun ?

Neptuni është planeti më i largët nga Dielli në tër sistemin tonë Diellor. Neptuni numron deri më sot 13 Hëna. Tritoni është Hëna më e madhe  e Neptunit, kjo Hënë u zbulua nga mesi i shekullit 19, ndërsa në vitin 1949 u zbulua Hëna e dytë e Neptunit e cila u emrua si Nereid, më vonë u zbuluan edhe Hëna të tjera nga anija kozmije voyager 2 në vitin 1989. Hënat e fundit të këtij Planeti u zuluan në vitin 2002-2004.

Orbita e Hënës Triton, njëherit Hëna më e madhe e Neptunit Hena Triton