Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çfarë Temperature mbretron në Univers ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Në Univers mbretrojn Temperatura shumë të ulta, saktësishtë -270°C, pra vetëm 3°C mbi absoluten mundëshme të ulët -273°C.

Çfarë Temperature mbretron në Univers ?

Në Univers mbretrojn Temperatura shumë të ulta, saktësishtë -270°C, pra vetëm 3°C mbi absoluten mundëshme të ulët -273°C.