Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Me çfarë shpejtësie lëviz drita e Yjev ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Kjo është ndoshta shpejtësia më e madhe e mundëshme në Univers, asgjë nuk mundë të jetë më e shpejt se Drita. Nëse një rreze drite nga një Yllë në Yllin tjeter transferohet, ajo lëviz me një shpejtësi të pabesushme 299792 km/s, pra mbi 1miliard km/h, edhe pse drita lëviz me një shpetësi kaq të madhe, asaj i nevoitet një kohë e caktuar deri sa të arrin në Yllin tjeter, për arsye se Univesi është aq i madh dhe yjet janë me distanca të papërshkrushme në mes veti, Distanca mestare në mes Diellit dhe Planetit tonë është 149 milion km, ndërsa shpejtësia e dritës si tham më lart lëviz me 299792 km/s, pra rrezet e drites prej Diellit deri në Tokë bëjn 497 sekonda apo 8 minuta , ndërsa deri te Planeti xhuxh Pluton, i cili është mbi 6 miliard km larg nga Dielli, Rrezet e diellit udhtojn mbi 5 orë deri sa të arrijn në kët Planet.

Me çfarë shpejtësie lëviz drita e Yjev ?

Kjo është ndoshta shpejtësia më e madhe e mundëshme në Univers, asgjë nuk mundë të jetë më e shpejt se Drita. Nëse një rreze drite nga një Yllë në Yllin tjeter transferohet, ajo lëviz me një shpejtësi të pabesushme 299792 km/s, pra mbi 1miliard km/h, edhe pse drita lëviz me një shpetësi kaq të madhe, asaj i nevoitet një kohë e caktuar deri sa të arrin në Yllin tjeter, për arsye se Univesi është aq i madh dhe yjet janë me distanca të papërshkrushme në mes veti, Distanca mestare në mes Diellit dhe Planetit tonë është 149 milion km, ndërsa shpejtësia e dritës si tham më lart lëviz me 299792 km/s, pra rrezet e drites prej Diellit deri në Tokë bëjn 497 sekonda apo 8 minuta , ndërsa deri te Planeti xhuxh Pluton, i cili është mbi 6 miliard km larg nga Dielli, Rrezet e diellit udhtojn mbi 5 orë deri sa të arrijn në kët Planet.