Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Si matet distanca në mes Yjev ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Sistemi ynë Diellor është vetëm një ishull i vogël në Kosmos të pafund. Për shkak të distancave të mdhaja në mes të yjeve të ndryshëm, largësia e tyre nuk mund të shprehet më me kilometer, p.sh vetem distanca deri te Ylli Proxima Centauri është 40678000000000 Kilometer, ma shkurt me thanë jan 40 billion km, duke marrë parasysh se ky yllë është më i afërti nga Toka, atëher mund ta parmendoni se sa billion km është kjo distanc, për ksi lloj distancash të mdhaja nevoite një masë ma adekuate, këtu mundet shpejtesia e drites të na ndhmoj. Me anë të saj mundemi ta caktojm masen Vitedrite.
Vitedrite po tingllon si njësi kohore në relitet është njësi për matjen e distancave, Drita udhton me një shpejtësi prej 299792 km/s, pra për një vitë ajo kalon 9,46 Billionë Kilometra, megjithatë ky numer i madh nuk mjafton, për ta përshkuar rrugen deri te ylli më i afërt Proxima Centauri, pra neve na duhet të udhëtojm me shpejtësi të drites 4.2 vite pa nderprer për të arritur deri te ky yllë, ndërsa Ylli Polar është 430 vite drite larg nga Toka, për kët arsye është e pamundur që ksi lloj distancash të shprehen në kilometra.

Si matet distanca në mes Yjev ?

Sistemi ynë Diellor është vetëm një ishull i vogël në Kosmos të pafund. Për shkak të distancave të mdhaja në mes të yjeve të ndryshëm, largësia e tyre nuk mund të shprehet më me kilometer, p.sh vetem distanca deri te Ylli Proxima Centauri është 40678000000000 Kilometer, ma shkurt me thanë jan 40 billion km, duke marrë parasysh se ky yllë është më i afërti nga Toka, atëher mund ta parmendoni se sa billion km është kjo distanc, për ksi lloj distancash të mdhaja nevoite një masë ma adekuate, këtu mundet shpejtesia e drites të na ndhmoj. Me anë të saj mundemi ta caktojm masen Vitedrite.
Vitedrite po tingllon si njësi kohore në relitet është njësi për matjen e distancave, Drita udhton me një shpejtësi prej 299792 km/s, pra për një vitë ajo kalon 9,46 Billionë Kilometra, megjithatë ky numer i madh nuk mjafton, për ta përshkuar rrugen deri te ylli më i afërt Proxima Centauri, pra neve na duhet të udhëtojm me shpejtësi të drites 4.2 vite pa nderprer për të arritur deri te ky yllë, ndërsa Ylli Polar është 430 vite drite larg nga Toka, për kët arsye është e pamundur që ksi lloj distancash të shprehen në kilometra.