Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka është njësia Astronomicial (BA)

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Për brenda sistemit Diellor, ne përdorim edhe një njësi për matjen e distances, të ashtuquajtur Njësia Astronomicial (BA), një njësi Astromical ka 150 milion km, dhe rrjedh nga distanca mesatare e Tokës nga Dielli, pra distanca e Tokës dhe Diellit është 1BA, ndërsa distanca e Merkurit nga Dielli është 1/3BA, kurse distanca e Plutonit prej Diellit është 40BA

Çka është njësia Astronomicial (BA)

Për brenda sistemit Diellor, ne përdorim edhe një njësi për matjen e distances, të ashtuquajtur Njësia Astronomicial (BA), një njësi Astromical ka 150 milion km, dhe rrjedh nga distanca mesatare e Tokës nga Dielli, pra distanca e Tokës dhe Diellit është 1BA, ndërsa distanca e Merkurit nga Dielli është 1/3BA, kurse distanca e Plutonit prej Diellit është 40BA