Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka janë Exoplanetet ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Exoplanetet janë Planete të cilat nuk i përkasin asnjë sistemi Diellor, por ndonjë sistemi tjeter Planetar, pra rrotullohen rreth një ylli, apo ndonjë objekti të ngjajshëm me Ylli si një xhuxh kafe. Po ashtu janë zbuluar Planete të cilat nuk rrotulloehn rreth asnjë ylli, kto objekte njihen si Planemo.

Exoplanetet exoplanetet

Çka janë Exoplanetet ?

Exoplanetet janë Planete të cilat nuk i përkasin asnjë sistemi Diellor, por ndonjë sistemi tjeter Planetar, pra rrotullohen rreth një ylli, apo ndonjë objekti të ngjajshëm me Ylli si një xhuxh kafe. Po ashtu janë zbuluar Planete të cilat nuk rrotulloehn rreth asnjë ylli, kto objekte njihen si Planemo.

Exoplanetet exoplanetet