Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka janë vrimat e zeza ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Vrima e zezë është një nga strukturat më misterioze të universit, vetëm para 50 vitesh është bër e njohur se ekzistojn vrimat e zeza .
Për ti identifikuar vrimat e zeza në Univers është vështir, sepse ato nuk lëshojn aspak dritë, janë gati të padukshme, mirpo ato identifikohen me një mënyrë tjeter, një vrimë e zezë është me të vërtet një vrimë në univers, ajo e shtermbon fushën me gravitacionin e saj në atë formë sa që formohet një vrimë, prej së cilës asgjë nuk mundet më të del jashtë nëse njëher ka ra në brendi të saj, as rrezet e dritës nuk munden më të shpëtojn.
Një vrimë e zezë është aq e zezë, sepse ajo nuk lëshon aspak dritë, rrezet e dritës të cilat kalojn afër saj, manipulohen nga gravitacioni i saj i cili ka një fuqi tërhjekse shumë të madhe.

Vrima e zezë vrimat e zeza

Çka janë vrimat e zeza ?

Vrima e zezë është një nga strukturat më misterioze të universit, vetëm para 50 vitesh është bër e njohur se ekzistojn vrimat e zeza .
Për ti identifikuar vrimat e zeza në Univers është vështir, sepse ato nuk lëshojn aspak dritë, janë gati të padukshme, mirpo ato identifikohen me një mënyrë tjeter, një vrimë e zezë është me të vërtet një vrimë në univers, ajo e shtermbon fushën me gravitacionin e saj në atë formë sa që formohet një vrimë, prej së cilës asgjë nuk mundet më të del jashtë nëse njëher ka ra në brendi të saj, as rrezet e dritës nuk munden më të shpëtojn.
Një vrimë e zezë është aq e zezë, sepse ajo nuk lëshon aspak dritë, rrezet e dritës të cilat kalojn afër saj, manipulohen nga gravitacioni i saj i cili ka një fuqi tërhjekse shumë të madhe.

Vrima e zezë vrimat e zeza