Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Si formohen vrimate zeza ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Një Yllë i madhë i cili në fund të jetës së tij explodon në një supernova, pjesa e mbetur shembet dhe shëndrrrohet në një fushë të ngushtë, aty formohet një vrimë e zezë, prej së cilës nuk depërton më drita.
Vrimate zeza mund të krijohen edhe kur dy Yje përplasen në mes veti dhe masat e tyre bashkohen, nëse masa e tejkalon një vler të caktuar, atëher ylli i ri bie në një vrimë të zezë, ekzistojn edhe supermasive vrima të zeza të cilat kan masen disa millonshe më të madhe se të Diellit tonë.

Si formohen vrimate zeza ?

Një Yllë i madhë i cili në fund të jetës së tij explodon në një supernova, pjesa e mbetur shembet dhe shëndrrrohet në një fushë të ngushtë, aty formohet një vrimë e zezë, prej së cilës nuk depërton më drita.
Vrimate zeza mund të krijohen edhe kur dy Yje përplasen në mes veti dhe masat e tyre bashkohen, nëse masa e tejkalon një vler të caktuar, atëher ylli i ri bie në një vrimë të zezë, ekzistojn edhe supermasive vrima të zeza të cilat kan masen disa millonshe më të madhe se të Diellit tonë.