Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çfar temperaturash mbretrojn në brendi të Diellit ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Në brendi të Diellit, pra Bërthama e Diellit ka një temperatur prej  15 milion grad celsius, ndërsa  pjesa e dukshme e Diellit (Fotosfera), ka një temperatur prej 5500 °C.

 

Çfar temperaturash mbretrojn në brendi të Diellit ?

Në brendi të Diellit, pra Bërthama e Diellit ka një temperatur prej  15 milion grad celsius, ndërsa  pjesa e dukshme e Diellit (Fotosfera), ka një temperatur prej 5500 °C.