Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka kuptojm me Big Bang ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Big Bang është pika absolute e fillimit të universit tonë, bashkë me të filluan hapsira dhe koha, askush nuk mundet me konfirmue se a' ka ndodhur apo jo, edhe kjo është vetëm një hipotez, por nga vëzhgimet astronomike dhe matjeve, mundemi ta nxjerrim një model, se si ka filluar, dhe çka ka ndodhur që nga atëher.

Big Bang rruga e qumshtit

Çka kuptojm me Big Bang ?

Big Bang është pika absolute e fillimit të universit tonë, bashkë me të filluan hapsira dhe koha, askush nuk mundet me konfirmue se a' ka ndodhur apo jo, edhe kjo është vetëm një hipotez, por nga vëzhgimet astronomike dhe matjeve, mundemi ta nxjerrim një model, se si ka filluar, dhe çka ka ndodhur që nga atëher.

Big Bang rruga e qumshtit