Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka janë Kuazarët?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Kuazarët janë objekte që shfaqen pothuajse si Yll të dukshme, por që rrezatojë sasi të mëdha të energjisë në zonat e tjera.
Besohet se Kuazarët janë shumë larg nga ne, por që paraqesin objektet më të ndritshme në Univers. Me siguri që Kuazarët janë bërthama të Galaktikave aktive.

Kuazarët kuazar

Çka janë Kuazarët?

Kuazarët janë objekte që shfaqen pothuajse si Yll të dukshme, por që rrezatojë sasi të mëdha të energjisë në zonat e tjera.
Besohet se Kuazarët janë shumë larg nga ne, por që paraqesin objektet më të ndritshme në Univers. Me siguri që Kuazarët janë bërthama të Galaktikave aktive.

Kuazarët kuazar