Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Në sa kontinente ësht e ndarë sipërfaqja e Tokës ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

6 Kontinentet.6 kontinentet

Sipërfaqja e Tokës është e shpërndarë në 6 kontinente.

1. Azia me 44,4 Mio km² apo 31 %

2. Amerika me 38,3 Mio km² apo 27 %

3. Afrika me 29,3 Mio km² apo  20 %

4. Antraktika me 13,2 Mio km² apo 9 %

5. Europa me 9,9 Mio km²  apo 7 %

8. Australia me 7,7 Mio km² apo 5 %

Gjithsej 148, 9 km²

Në sa kontinente ësht e ndarë sipërfaqja e Tokës ?

6 Kontinentet.6 kontinentet

Sipërfaqja e Tokës është e shpërndarë në 6 kontinente.

1. Azia me 44,4 Mio km² apo 31 %

2. Amerika me 38,3 Mio km² apo 27 %

3. Afrika me 29,3 Mio km² apo  20 %

4. Antraktika me 13,2 Mio km² apo 9 %

5. Europa me 9,9 Mio km²  apo 7 %

8. Australia me 7,7 Mio km² apo 5 %

Gjithsej 148, 9 km²