Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Sa përqind të sipërfaqës së përgjithshme të Globit e bëjn Oqeanet ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

361,2 Mio km² apo 71% e sipërfaqës së përgjithshme të globit është e mbuluar me ujë, por kryesisht e shpërndar nepër Oqeane, respektivisht 96% është ujë i oqeaneve dhe vetëm 4% të ujit e përbëjn Liqejt dhe Lumejt.

shperndarja e ujit dhe tokes

1. Oqeani i Pacifik 47%

2. Oqeani Atlantik 24 %

3. Oqeani Indian 20%

4. Oqeani Jugor 5%

5. Oqeani Verior 4%

Sa përqind të sipërfaqës së përgjithshme të Globit e bëjn Oqeanet ?

361,2 Mio km² apo 71% e sipërfaqës së përgjithshme të globit është e mbuluar me ujë, por kryesisht e shpërndar nepër Oqeane, respektivisht 96% është ujë i oqeaneve dhe vetëm 4% të ujit e përbëjn Liqejt dhe Lumejt.

shperndarja e ujit dhe tokes

1. Oqeani i Pacifik 47%

2. Oqeani Atlantik 24 %

3. Oqeani Indian 20%

4. Oqeani Jugor 5%

5. Oqeani Verior 4%