Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Cili është Liqeni më i madh në Botë ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Liqeni më i madh në Botë është Liqeni Kaspik me një sipërfaqe prej  386400 km², Liqeni Kaspik ka një sipërfqe më të madhe se Gjermaia.
Liqeni kaspik kufizohet me Federaten Ruse, Iranin, Azebejgjanin, Kazastanin dhe Turkmenistanin, po ashtu për rreth brigjeve të Liqenit Kaspik janë ndërtuar disa Qytete të mëdha si kryeqytei i Azerbejgjanit (Baku, Astrahan, Ramsar).
Lumenjët më të njohur që derdhen në kët Liqen janë; Volga (Lumi më i gjatë i Europes), Ural, Kura, Terek dhe disa Lumenjë më të vegjel.

Liqeni Kaspik është Liqeni më i madh ne Botë.liqeni kaspik

Liqeni Kaspik
 Lartësia mbidetare  28 m
 Spërfaqja  386400 km²
 Gjatsia  1200 km
 Gjërsia  435 km
 Volumi  78700 km³
 Thellsia maksimale  995 m
 Thellsia mesatare  184 m
 Karakteristika të veqanta Liqeni më i madhë në Botë

Cili është Liqeni më i madh në Botë ?

Liqeni më i madh në Botë është Liqeni Kaspik me një sipërfaqe prej  386400 km², Liqeni Kaspik ka një sipërfqe më të madhe se Gjermaia.
Liqeni kaspik kufizohet me Federaten Ruse, Iranin, Azebejgjanin, Kazastanin dhe Turkmenistanin, po ashtu për rreth brigjeve të Liqenit Kaspik janë ndërtuar disa Qytete të mëdha si kryeqytei i Azerbejgjanit (Baku, Astrahan, Ramsar).
Lumenjët më të njohur që derdhen në kët Liqen janë; Volga (Lumi më i gjatë i Europes), Ural, Kura, Terek dhe disa Lumenjë më të vegjel.

Liqeni Kaspik është Liqeni më i madh ne Botë.liqeni kaspik

Liqeni Kaspik
 Lartësia mbidetare  28 m
 Spërfaqja  386400 km²
 Gjatsia  1200 km
 Gjërsia  435 km
 Volumi  78700 km³
 Thellsia maksimale  995 m
 Thellsia mesatare  184 m
 Karakteristika të veqanta Liqeni më i madhë në Botë