Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Cili Liqen gjendet në Lartësin më të lartë mbidetare ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Liqeni Titikaka shtrihet në një lartësi mbidetare prej 3812 m. Titikaka gjndet në Amerikën Latine, konkretisht në mes të Perus dhe Bolivis, pjesa perendimore me 4916 km² i takon Perus, ndërsa pjesa lindore me 3372 km² i takon Bolivis.

Me një sipërfaqe prej  8288 km² zën vendin e 18 në Botë për nga sipërfaqja dhe ka vendin e parë në Botë sa i përket lartësis mbidetare, mbi 25 lumenjë derdhen në Liqenin Titikaka.

Liqeni Titikaka 3812m mbi nivelin e detitliqeni titikaka

Liqeni Titikaka
 Lartësia mbidetare  3812 m
 Spërfaqja  8288 km²
 Gjatsia  178 km
 Gjërsia  77 km
 Volumi  893 km³
 Thellsia maksimale  281 m
 Thellsia mesatare  107 m
 Karakteristika të veqanta Liqeni më i madh malor në Botë

Cili Liqen gjendet në Lartësin më të lartë mbidetare ?

Liqeni Titikaka shtrihet në një lartësi mbidetare prej 3812 m. Titikaka gjndet në Amerikën Latine, konkretisht në mes të Perus dhe Bolivis, pjesa perendimore me 4916 km² i takon Perus, ndërsa pjesa lindore me 3372 km² i takon Bolivis.

Me një sipërfaqe prej  8288 km² zën vendin e 18 në Botë për nga sipërfaqja dhe ka vendin e parë në Botë sa i përket lartësis mbidetare, mbi 25 lumenjë derdhen në Liqenin Titikaka.

Liqeni Titikaka 3812m mbi nivelin e detitliqeni titikaka

Liqeni Titikaka
 Lartësia mbidetare  3812 m
 Spërfaqja  8288 km²
 Gjatsia  178 km
 Gjërsia  77 km
 Volumi  893 km³
 Thellsia maksimale  281 m
 Thellsia mesatare  107 m
 Karakteristika të veqanta Liqeni më i madh malor në Botë