Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka paraqesin Izogonet

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Izogonet janë vija imagjinare që lidhin vendet me Deklinacion të njëjt, pra kanë të njëjtin devijim nga veriu magnetik në veriun gjeografik.
Nëse deklinacioni është zero, atëher izogonet quhen Agone.
Në kët Hartë janë të paraqitura Izogonet dhe Agonet

Çka paraqesin Izogonet

Izogonet janë vija imagjinare që lidhin vendet me Deklinacion të njëjt, pra kanë të njëjtin devijim nga veriu magnetik në veriun gjeografik.
Nëse deklinacioni është zero, atëher izogonet quhen Agone.
Në kët Hartë janë të paraqitura Izogonet dhe Agonet