Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka paraqet shkalla e Hartës ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Shkalla e Zvoglimit apo Shkalla e Hartës paraqet raportin e zvoglimit të gjatësisë, siperfaqes prej Natyres në Hartë. Shkalla e Hartes mund të jet numerike apo grafike, gati në çdo Hartë pa marr parasysh a' është Hartë Topografike apo jo duhet të jet e paraqitur në krye apo në fund të Hartes.
Shkalla e Hartes 1 : 25 000 është më e madhe se sa shakalla e Hartes 1 : 100 000, në Hartografi vlen e kunërta e Matematikës, për ta kuptuar më leht po e marr një shembullë. Brenda 1 cm2 në Hartën me shkallë 1 : 25000 paraqiten 0,0625 km2 të Natyrës, ndërsa 1cm2 në Hartën 1 : 50 000 paraqet 0,25 km2 në Natyrë apo brenda 1 cm2 në Hartën 1 : 200 000 paraqet 4 km2 në Terren, për kët arsye në Hartografi thuhet se 1 : 25 000 është më e madhe se 1 : 50 000.

Çka paraqet shkalla e Hartës ?

Shkalla e Zvoglimit apo Shkalla e Hartës paraqet raportin e zvoglimit të gjatësisë, siperfaqes prej Natyres në Hartë. Shkalla e Hartes mund të jet numerike apo grafike, gati në çdo Hartë pa marr parasysh a' është Hartë Topografike apo jo duhet të jet e paraqitur në krye apo në fund të Hartes.
Shkalla e Hartes 1 : 25 000 është më e madhe se sa shakalla e Hartes 1 : 100 000, në Hartografi vlen e kunërta e Matematikës, për ta kuptuar më leht po e marr një shembullë. Brenda 1 cm2 në Hartën me shkallë 1 : 25000 paraqiten 0,0625 km2 të Natyrës, ndërsa 1cm2 në Hartën 1 : 50 000 paraqet 0,25 km2 në Natyrë apo brenda 1 cm2 në Hartën 1 : 200 000 paraqet 4 km2 në Terren, për kët arsye në Hartografi thuhet se 1 : 25 000 është më e madhe se 1 : 50 000.