Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka janë Izobaret ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Vetëm te Hartat meteorologjike janë të përaqituara Izobaret, Izobaret janë vija të lakuara të cilat i lidhn vendt e ndryshme që kanë shtypje të njëjt të ajrit.

Harta Izobarike e Europes harta izobarike

Çka janë Izobaret ?

Vetëm te Hartat meteorologjike janë të përaqituara Izobaret, Izobaret janë vija të lakuara të cilat i lidhn vendt e ndryshme që kanë shtypje të njëjt të ajrit.

Harta Izobarike e Europes harta izobarike